Bouwkundig Management-

Vastgoed beheer


Voor het beheer van vastgoed voeren we diverse werkzaamheden uit:
-

Projectmanagement


Bij grotere nieuw- en verbouw projecten is het belangrijk dat er vanaf de initiatief fase een projectmatige aanpak gevolgd wordt. Door duidelijke planningen en een heldere documentstructuur is het bewaken van het proces eenvoudiger. Beslismomenten worden hierdoor voor iedereen duidelijk en wijzigingen na de aanbesteding worden zo voorkomen.

Door onze bouwkundige kennis is het sturen van het proces eenvoudiger, accurater en effectiever.