AdviseringInhoud.

Algemeen

Een groot deel van de werkzaamheden van een architect betstaat uit adviseren, het bouwkundig uitwerken van het ontwerp en het begeleiden van het proces. Van Haasteren Architectuur heeft door veel bouwkundige ervaring de benodigde kennis om ideeen om te zetten in realiteit. Ook ondersteunen we graag externe partijen bij delen van het bouwproces.bouwkundig toezicht

Bouwkundige toezicht

Voor diverse opdrachtgevers hebben we bouwkundig toezicht gehouden gedurende het bouwproces. Hierbij wordt getoetst of de kwaliteit voldoet aan de aangeboden kwaliteit. Ook wordt er gekeken naar veiligheid op de bouw. Om alles in goede banen te leidien wordt er een planning opgesteld en wordt het project financieel bewaakt. Hierin worden termijnen beoordeeld en meer- en minderwerk getoetst aan marktconformiteit.
achterstallig onderhoud

Conditiemeting volgens NEN 2767

Om te bepalen wat de onderhoudsbehoefte aan bestaand vastgoed is en als basis voor een meerjaren onderhoudsplanning maken we eerst een Condietiemeting of Nulmeting van uw vastgoed. Hierin wordt geken naar de conditie van alle gebouwonderdelen. Ook gaan we een gesprek aan met de eindgebruikers hoe die het pand in het dagelijks gebruik ervaren.


Door het gebouw onderhoud op peil te houden wordt verval van het pand voorkomen en hebben de eindgebruikers een medium om problemen aan te kaarten (niet meer bedienbare ramen, slechte luchtkwaliteit, slecht functionerende verwarming).
Door een jaarlijkse of twee jaarlijkse controle te houden is er optimaal objectieve controle te houden.


meerjaren onderhouds planning

MJOP, meerjaren onderhouds planning

In de meerjaren onderhouds planning wordt een planning gemaakt voor het noodzakelijke onderhoud met de daarbij behorende kosten. De noodzaak voor onderhoud is een combinatie van het reglier onderhoud en het achterstallig onderhoud voortkomend uit de nulmeting. Vaak is het handig om vooraf ook het gebruik van het pand en het toekomstige gebruik te bepalen. Hierdoor kunnen strategische beslissingen meteen mee genomen worden. Hierdoor kunnen deze kosten direct meegenomen worden bij het vaststellen van de begrotingen voor de komende jaren.
cad tekenwerk

Details, bestekken en werktekeningen

Het proces van ontwerp tot realisatie is verdeelt in verschillende fases, afhankelijk van de grootte van het project zijn dit:


Buiten het uitwerken van onze eigen ontwerpen ondersteunen we ook opdrachtgevers in het bouwkundig uitwerken van het ontwerpen van derden.
interieur render uit 3d BIM model

3D visualisatie interieur en exterieur

3D visualisatie heeft vele mogelijkheden. Het wordt door Van Haasteren Architectuur gebruik voor het schetsontwerp om tot een goed ontwerp te komen. Maar is ook een hulpmiddel om het ontwerp te visualiseren voor opdrachtgevers. Ook worden er vaak 3d impressies voor verkoop en presentatie doeleinden gebruikt. Wij gebruiken verschillende 3d pakketen met een verschillende mate van realisme, van fotorealistisch tot schetsmatig.Klik op een van overige onderwerpen voor meer informatie: