Visie op duurzaamheid


schema duurzame energiehuishouding

Duurzaam ontwerpen


Duurzaamheid is een breed begrip, voor ons is de kern van duurzaamheid het zo goed mogelijk doorgeven van de aarde voor komende generaties. Achitectuur kan op vele manieren duurzaam zijn, we hebben hieronder een aantal aspecten beschreven waar voor Van Haasteren Architectuur het zwaartepunt ligt.-

Duurzaamheid door kwaliteit en flexibiliteit


Door een kwalitatief hoogwaardig gebouw neer te zetten wordt de levensduur van het gebouw verlengd, Van Haasteren Architectuur gebruikt de volgde uitgangspunten om dit te realiseren:


Van Haasteren Architectuur gebruikt de gebruiker als uitgangspunt voor het ontwerp, dit resulteert in toekomstbestendige gebouwen met veel daglicht. Ook wordt er veel aandacht besteed aan een intergraal ontwerp met de klimaatinstallaties en accoustiek, dit zorgt voor een goed binnenklimaat.


schema duurzame waterhuishouding

Duurzame energie en duurzaam waterbeheer


Een duurzame energiehuishouding staat op dit moment erg in de belangstelling. Nieuwe gebouwen mogen steeds minder energieverbruiken. Om hieraan te voldoen zal vanuit het ontwerp al gekeken moeten worden naar de kansen die er zijn om het energieverbruik te minimaliseren. Door te kijken naar de bezonning van de kavel en de energievraag gedurende de dag is het mogelijk om het ontwerp hierop te optimaliseren. Hierdoor zijn de verder bendigde installaties te minimaliseren.

Van Haasteren Architectuur werkt vanuit de visie van de Trias Energetica, dit zijn 3 stappen: