Inhoud
Inleiding

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt door Van Haasteren Architectuur, gevestigd aan het Zuideinde 4 te Naaldwijk. We leggen uit hoe en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. Van Haasteren Architectuur is een architectenbureau gevestigd in Naaldwijk. Er zijn situaties waarin jou gegevens opgeslagen worden, het is goed dat je weet wat daarmee gedaan wordt.

We verkopen geen persoonsgegevens aan derde partijen. Als we jou gegevens voor het bouwproces moeten delen met derden (constructeur, adviseurs, gemeentes, bouwbedrijven, etc.) dan overleggen we dat vooraf.

Indien er vragen zijn kun je altijd contact opnemen met Alex van Haasteren:

adres: Zuideinde 4
2671 MH Naaldwijk
telefoon: 0174-235460
mobiel: 06-14750434
email: info.vanhaasteren-architectuur.nl

KvK: 27358854
btw: NL 1458.29.492 B01
architectenregister: 1.060501.012Doel gegevens

Er worden voor een aantal doelen persoongegevens verzameld om onze werkzaamheden uit te kunnen voeren.

Naam en adresgegevens
Je adres en woonplaats hebben we onder meer nodig om contact op te nemen, voor het opstellen van facturen of om langs te komen voor een kop koffie. Ook van beheerders of andere contactpersonen van te (ver)bouwen objecten slaan we deze gegevens op.

Bedrijfsgegevens
Persoonlijk en zakelijk gescheiden houden is wel zo prettig. Daarom slaan we de (bedrijfs)naam en vestigingsadres op indien je in de hoedanigheid als bedrijf contact opneemt.

E-mailadres
We bewaren je e-mailadres zodat het mogelijk is om over het project te communiceren. We gebruiken je e-mailadres niet voor nieuwsbrieven of andere bulk mailingen.

Telefoonnummer
Je telefoonnummer gebruiken we om contact met je te kunnen houden.

IP-adres
Voor statistieken tbv het verbeteren van de website worden alleen geanonimiseerde gegevens opgeslagen, zoals zoektermen, gedeeltelijk IP adres en type browser.

Betaalgegevens
We slaan betaalgegevens zoals je rekeningnummer en je naam als rekeninghouder op na een geslaagde betaling.

Burgerservicenummer
Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning wordt het BSN van de aanvrager opgeslagen om bij de aanvraag omgevingsvergunning te kunnen invullen. Na de vergunningsaanvraag wordt het direct verwijderd.


Opslag gegevens

De verschillende gegevens worden op een aantal locaties opgeslagen:

Naam, telefoonnummers en adresgegevens
Deze gegevens worden op een aantal locaties bewaard: in het boekhoudpakket (Davilex) en de administratie (facturen), op mobiele telefoons (adressenboek) en Apple iCloud. Tevens is correspondentie/ offertes etc. met naam en adresgegevens lokaal opgeslagen in de werkmappen. Bij een vergunningsaanvraag worden er op de server het omgevingsloket de bovenstaande gegevens inclusief e-mailadres opgeslagen.

E-mail
De e-mail wordt gehost door TransIp. Alle in en uitgaande e-mail wordt op hun servers opgeslagen. De persoonsgegevens die per e-mail zijn verzonen zijn ook op deze servers opgeslagen.

E-mailadres
Naast de opslag van e-mailadressen op de e-mail server worden ze ook opgeslagen in het adressenboek van telefoons, e-mail client en geschiedenis van e-mail clients en in het boekhoudpakket (Davilex).

Betaalgegevens
De betaalgegevens worden opgeslagen op de server van de ASN bank en Rabobank, tevens zijn betaalgegevens opgeslagen in het boekhoudpakket.

Backup en archief
Van alle projectdata en de adminstratie wordt er op een lokale NAS en bij TransIp een backup op de server opgeslagen. Het archief van projectmappen is ook op een lokale NAS.

Opslag periode

De gegevens worden voor langere tijd bewaard maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

Project- en persoonsgegevens
Voor uitgevoerde projecten worden de tekeningen en projectgegevens gedurende de levensduur van het bouwwerk (max 75 jaar) bewaard. Na sloop van een bouwwerk worden in overleg met de opdrachtgever de gegevens vernietigd. De bijbehorende contactgegevens blijven ook gedurende deze periode bewaard.

Persoonsgegevens
Van offertes die geen opdracht geworden zijn, worden 2 jaar na het uitbrengen de persoonsgegevens verwijderd.

Administratie en facturatie
De administratie incl. facturen wordt na 10 jaar verwijderd.


Beveiliging

Van Haasteren Architectuur neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons. Het netwerk is voorzien van een Firewall, de systemen zelf zijn aanvullend ook voorzien van een firewall. De persoonsgegevens staan op de eerder beschreven locaties, alle systemen, software en servers zijn zo veel mogelijk beveiligd met tweestapsverificatie. De wachtwoorden voldoen aan een verhoogde complexiteit en zijn allemaal uniek. Het domein van Van Haasteren Architectuur is ondertekend met DNSSEC waardoor de website veiliger en vertrouwder wordt.

Jouw rechten

Recht op inzage
Je hebt het recht om te allen tijde jouw gegevens op te vragen die bij Van Haasteren Architectuur vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

Recht op overdracht
Mocht jij de persoonlijke gegevens nodig hebben die bij Van Haasteren Architectuur opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij draagt Van Haasteren Architectuur al jouw gegevens over aan de andere partij.

Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Van Haasteren Architectuur vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens. Hiervoor kun je per mail een verzoek sturen met een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.